Szanowni Państwo!

 

Polonika to portal internetowy, w którym gromadzone są informacje o obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Znaleźć tu można nie tylko zabytki sztuki i architektury, które są dziełami  polskich artystów, ale również prace ufundowane przez Polaków lub odnoszące się do   polskiej  tematyki. Takie obiekty, należące do światowego dziedzictwa kulturowego, można zobaczyć niemal na całym świecie. Baza obejmuje obiekty na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczypospolitej.  

Baza poloników ma służyć nie tylko zrozumieniu polskiej historii, o której specyfice wiele mówią rozrzucone po całym świecie obiekty kultury i sztuki polskiej. Dzięki temu portalowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zyska informacje o kolejnych „polskich obiektach”, ich stanie zachowania i będzie miało szansę na podjęcie działań, które mogą stać się wstępem do koniecznych prac  konserwatorskich, ratujących polskie dziedzictwo za granicą.

Portal Polonika prowadzony  jest przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Historycy sztuki i konserwatorzy wciąż opracowują nowe hasła oraz aktualizują te już znajdujące się na stronie. Gorąco pragniemy, by w proces tworzenia  bazy włączyli się poza specjalistami także Polacy mieszkający czy pracujący poza granicami Rzeczypospolitej oraz turyści. Każda osoba odwiedzająca stronę może zgłosić na znajdujący się na stronie adres  Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych nowe obiekty lub aktualizacje opublikowanych już informacji.

 

Zapraszamy do współtworzenia portalu Polonika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*W przypadku przesłania przy pomocy formularza kontaktowego treści objętych prawem własności intelektualnej, użytkownik serwisu www.polonika.gov.pl udziela Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego bezpłatnej, niewyłącznej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, zezwalającej na korzystanie z tych treści w ramach serwisu www.polonika.gov.pl, w szczególności poprzez ich zwielokrotnianie, rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.