Baku, gmach Rady Miejskiej (Dumy) (-)

LOKALIZACJA: Azerbejdżan (Azerbaijan)

AUTORZY: Józef Gosławski | Kazimierz Skórewicz

Lokalizacja/Adres: Baku, AZ 1001, ul. Istiglalijat 4 (dawniej ul. Nikołajewska) 

Data powstania: projekt 1899, realizacja 1900-04.

Dane techniczne: budynek murowany, elewacja pokryta wykładziną kamienną, zastosowano wówczas nowatorskie wykorzystanie białego kamienia i czerwonego klinkieru

obecnie Ratusz Miejski

Opis

Jedna z czołowych realizacji działającego w Baku polskiego architekta Józefa Gosławskiego, którego twórczość znacznie wpłynęła na rozwój architektury tego miasta na przełomie XIX/XX w.

Budynek jest 3-kondygnacyjny, o symetrycznym układzie z dominującą, wysuniętą przed lico ażurową wieżą na osi. Elementy barokowej architektury charakteryzuje osiowość fasady, przestronny hall, monumentalne marmurowe schody oraz szerokie korytarze we wnętrzu. Przy jednoczesnym podkreśleniu w bryle osiowości (wieża), zastosowano podziały horyzontalne w postaci gzymsów i wydatnych obramień okiennych. Duże wrażenie sprawia natomiast nowatorskie w momencie powstania, rzadko występujące na tym terenie kontrastujące wykorzystanie jasnego kamienia i czerwonego klinkieru. Gosławski nie doczekał zakończenia prac budowlanych, po jego nagłej śmierci pracami wykończeniowymi kierował jego następca i protegowany – Kazimierz Skórewicz. Budynek ów w momencie powstania stał się dominującą budowlą w układzie urbanistycznym historycznej części miasta. Zaprojektowany, jako gmach administracji publicznej jest nim do dziś, jako ratusz miejski i siedziba rady miasta Baku. Uznawany za "najlepszy administracyjny budynek Baku. Jego niepowtarzalna architektura nadaje romantyczny charakter 'oficjalnej' części miasta" (R. Mustafajewa, w tłum. S.Filipczaka).

 S. Fatułłajew-Figarow, Architekci Polscy w Baku. Józef Gosławski, „Architektura”, 1969, nr 3, s. 225-226; A. Chodubski, Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", 1986, nr 71, s. 217; R. Badowski, Polscy architekci w Baku na przełomie XIX i XX wieku, w: Polacy w Azerbejdżanie, red. ks. E. Walewander, Lublin 2003, s. 250, il. 11; A. Chodubski, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004, s. 222-223; S. Fatułłajew-Figarow, Polscy architekci w Baku, Warszawa 2012, s. 25; Wybitni działacze Polscy: Józef Gosławski, w: <http://www.polonia-baku.org/pl/goslawski.phtml> [dostęp: 14.03.2014]; Polscy architekci w Baku, w: <http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/polish/azerbejdzan/architekci_azerbejdzan> [dostęp: 14.03.2014]; R. Mustafajewa, Rola polskich architektów w kształtowaniu architektury miasta Baku na przełomie XIX i XX wieku, tłum. S. Filipczak, Warszawa 2014, s. 25, 39-40.

Autor opracowania

Katarzyna Mączewska