Perth, Perth Cultural Center (Perth Cultural Center)

LOKALIZACJA: Australia (Australia)

AUTORZY: Kazimierz Sierakowski | Tadeusz Andrzejczak

Lokalizacja/Adres: Perth

Data powstania: 1970-80

Dane techniczne: zespół budynków na nieregularnym planie, konstrukcja żelbetowa, okładziny ceglane